ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม”ติวเข้ม” พิชิต TOEIC 22-23 เมษายน 2560

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม”ติวเข้ม” พิชิต TOEIC วันเสาร์ 22-23 เมษายน 2560  จากวิทยากรคุณภาพ 

รายละเอียด และวันสอบจริงติดตามสอบถามได้ตามข้อความในรูปภาพกันเลยค่ะ