ศูนย์ภาษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน นำโดยวิทยากร รศ.ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ประธานโครงการจัดสอบ TU – GET

 ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้กำหนดจัดตั้งโครงการข้างต้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมอบรม โดย รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และนักวิชาการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้งาน และเป็นแนวทางการออกข้อสอบวัดความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย (SRU TEST) 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยตรงให้กับนักศึกษาทุกคน โดยผ่านทางบุคลากรที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป

18624846_1552570281443132_502915008_n_640x427 18643606_1552570248109802_1052669073_n_640x427 18643616_1552570268109800_1149839052_n_640x480 18678877_1552570284776465_672119372_n_640x427