ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการยืมภาพยนตร์(ดีวีดี)แก่นักศึกษา

ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการยืมภาพยนตร์(ดีวีดี) เพื่อใช้ในการรับชมบริเวณหอสมุดและศูนย์ภาษา โดยนักศึกษาสามารถมาติดต่อยืม-คืนได้ที่ ศูนย์ภาษาและห้อง Self Access Learning Center ซึ่งมีเงื่อนไขคือสามารถยืมได้ไม่เกิน2เรื่องในแต่ละครั้ง และต้องนำบัตรนักศึกษา(ไม่หมดอายุ)มาทุกครั้งพร้องลงชื่อยืม/คืน จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 19.30น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30น.

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้นจะสามารถทำให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้การรับชมระบบซาวด์แทรคเพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารได้อีกด้วย