ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อรับ Serial Key ฐานภาษา(ฐาน2)

ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อรับ Serial Key ฐานภาษา(ฐาน2)

โดยมีกิจกรรมและเวลาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

  • เข้าชมภาพยานตร์ระบบเสียง Sound Track 1 เรื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ช่วงเวลาการรับชม
    2 รอบต่อ 1 วัน เวลา 9.00น. และ 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษา หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
  • อ่านและสรุปหนังสือภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง, อ่านและสรุปข่าวภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง, อ่านและสรุป SRA 2 เรื่อง ณ ห้อง Self Access Learning Center (สามารถเข้าใช้ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30น.-16.30น.)
    “นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ได้รับ Serial Key ฐาน 2”