ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 ธันวาคม 2560

                      เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้รอบสอบ TOEIC ในวันเวลาดังกล่าวเต็ม

และในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 จะมีการเปิดติวพิชิต TOEIC ในส่วนของนักศึกษานั้นได้มีผู้เข้าร่วมติวครบตามจำนวนแล้ว(บุคคล

ทั่วไปยังสามารถสมัครได้ตามปกติ)

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสมัครสอบได้ทัน ทางศูนย์ภาษา ได้เตรียมการเปิดสอบ TOEIC / ติวพิชิต TOEIC รอบอื่นๆ ในปี

พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับผู้ที่มีความสนใจที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยจะแจ้งวันเวลาที่แน่นอนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และเว็บเพจFacebookต่อไป