ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 และแจ้งประกาศปฏิทินสอบTOEIC ปี พ.ศ.2561

ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเต็มจำนวน

และปฏิทินวันสอบตลอดปี 2561/2018

  • วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม  2561
  • วันเสาร์ที่ 23  มิถุนายน  2561
  • วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2561
  • วันเสาร์ที่  20 ตุลาคม  2561
  • วันเสาร์ที่  22 ธันวาคม 2561

    ***ทั้งนี้วันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานสการณ์ และจำนวนผู้เข้าสอบ และจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***