Speexx แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58

        เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะ กับการสอบ Progress Test 2 เป็นยังไงกันบ้างคะ ?

      สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบ ศูนย์ภาษาได้ขยายเวลาเข้าทำแบบทดสอบ Progress test 2 ได้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 นะคะ ส่วนน้อง ๆ ที่สอบไม่ผ่านหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร/สอบผ่านหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพียงหลักสูตรเดียวหรือสอบผ่านทั้งสองหลักสูตร ให้น้อง ๆ ทบทวนหลักสูตรเดิม ก่อนสอบ Final Test ครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนมีนาคม 2561 นี้นะคะ