ประกาศปิดรับสมัคร อบรม/สอบ TOEIC

ประกาศปิดรับสมัคร อบรม/สอบ TOEIC

   เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครอบรมและสอบจำนวนมาก ทำให้รอบอบรมวันที่ 10-11 และรอบสอบวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้เข้าสอบเต็มจำนวนที่นั่งสอบ ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอีกครั้งโดยจะแจ้งรอบการสอบเช้า-บ่ายก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน ทางศูนย์ภาษา ขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้
ในส่วนของผู้ที่พลาดรอบการสอบครั้งนี้ ทางศูนย์ภาษาจะมีการเปิดสอบ TOEIC รอบต่อไปในวันที่ 23 มิถุนายน โดยวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากทางศูนย์ภาษาอีกครั้งทางหน้าเพจเฟซบุ๊ค หรือทาง Li.sru.ac.th