งานบริการวิชาการเกาะพะลวย

เกาะพะลวย …ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะต้นแบบพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย ชุมชนเกาะพะลวยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนสักประมาณ 18 กิโลเมตร โดยสภาพของเกาะพะลวยส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมด จะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา รวมทั้งการกร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดถ้ำและหน้าผาและรูปร่างของเกาะมีลักษณะแปลกๆ เกาะพะลวยถือเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลมเข้ามาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน ชื่อที่มาของเกาะพะลวย มาจากหลายแนวคิดคือ เกาะพะลวยมียอดเขาแหลม 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพลวยน้ำ บ้างก็บอกว่าเห็นควันไฟพลวยพุ่งขึ้นมาจากยอดเขา บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำมาหากินได้อย่างสะดวกเลยมีชื่อว่าเกาะมารวย และเพี้ยนมาเป็นเกาะพะลวย แนวคิดสุดท้ายคือ เชื่อว่ามีพระธุดงค์ มาจากสวนโมกข์ได้เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้านโดยตั้งชื่อเกาะแห่งนี้ไว้ 2 ชื่อ ชื่อแรกคือเกาะพะลวย และอีกชื่อคือ เกาะพุทธรักษาธรรมคุ้มครอง (สนทนากลุ่มชุมชนเกาะพะลวย,2559) ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับชื่อที่มาของเกาะพะลวยจึงมีแนวคิดที่หลากหลาย
ตามที่ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้การดำเนินการ โครงการ“พัฒนาศักยภาพภาษาด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น” กิจกรรม “อบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว” ให้กับนักเรียน จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น ได้รับความสนใจจากเด็กๆในโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำให้เกิดความสนุกสนานพร้อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในเกาะพะลวยได้อย่างไร้พรมแดน
ทั้งนี้การให้การบริการวิชาการ ยังคงดำเนินต่อเนื่องต่อไปเพื่อการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับสังคมไทย4.0 ทางศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ ยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆในด้านความรู้เกี่ยวกับภาษาให้แก่ชุมชนต่อไป