English & Chinese Camp กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษา(อังกฤษ-จีน)กับชาวต่างชาติ

English & Chinese Camp กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษา(อังกฤษ-จีน)กับชาวต่างชาติ

จัดโดย ศูนย์ภาษา มรส. และ คริสตจักรธารแห่งชีวิตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค กศ.บท. ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยนำความสนุกสนานเกมการละเล่นต่างๆเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ บัดนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี