โครงการฝึกฝนภาษาอังกฤษระบบออนไลน์( Speexx ) สำหรับนักศึกษาปี3 ปีการศึกษา 2561

ขอต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกท่านเข้าสู่กลุ่มการเรียน Speexx Online น้องๆ สามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อุปกรณ์และระบบที่รองรับการใช้งาน
• Smart Phone, Tablet, Notebook, Desktop
• Android, iOS, Mac OS, Windows,

• Chrome, IE, Firefox, Safari