ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังเก็บ Serial Key ไม่ครบ(กิจกรรมฐานภาษา/ฐาน2)

ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังเก็บ Serial Key ไม่ครบ(กิจกรรมฐานภาษา/ฐาน2)

ศูนย์ภาษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาที่ไม่สามารถเก็บซีเรียลคีย์ครบตามกำหนด ให้สามารถลงชื่อทำกิจกรรมเพิ่มเติม

จากทางศูนย์ภาษา ในโครงการ เตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันเสาร์ 22 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00น.

และสามารถมาลงชื่อได้ไม่เกินวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ภาษาชั้น 4 หอสมุดกลาง และอย่าพลาดโอกาสสุดท้ายสำหรับการรับซีเรียลคีย์