เปิดติว TOEIC สำหรับนักศึกษา มรส.และบุคคลทั่วไป เสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 ก.ย. 2561 (ก่อนสอบจริงในวันที่ 20 ต.ค. 2018)

TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication เป็นชื่อของการสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะในด้านการฟัง และทักษะในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การสอบจะเป็นการสอบแบบปรนัย หรือเลือกคำตอบ จะมีข้อสอบที่เป็นทักษะด้านการฟัง 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน และ ข้อสอบทักษะด้านการอ่านอีก 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน รวมทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง… นี่เป็นลักษณะของการสอบ TOEIC ที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทักษะทางด้านการฟังและการอ่านเป็นหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการสอบ

ทั้งนี้ ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ จึงได้เปิดติวนักศึกษามรส. และบุคคลทั่วไปเพื่อผลคะแนนที่มากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสนามสอบอย่างจริงจัง

วิธีการสมัคร

  • นักศึกษา มรส.อบรมฟรี (มัดจำ 200 บาท รับคืนเมื่ออบรมจบคอร์ส)
  • บุคคลทั่วไป ชำระเงิน 500 บาท

-สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 หอสมุดกลาง

-หรือแจ้งชื่อผู้ต้องการอบรมและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ โอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : Lc@sru.ac.th  และโอนเงินในนาม

นางเทพินทร์  ภพทวี  หมายเลขบัญชี 518-2-00110-6

บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี    โทร.077-913337 , 081-8917774