ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

กิจกรรมนี้มี Serial Key นะครับ
Christmas Day 2019
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ ชั้น 4 ศูนย์ภาษา อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

24 ธันวาคม 2562
09.30 – 11.00 น. : กิจกรรมแข่งขัน International Music Singing Contest ณ ห้องประชุม 1
11.00 – 12.00 น. : กิจกรรมแข่งขัน Christmas Cooking Challenge ณ ห้องจัดเลี้ยง
11.00 น. : ร่วมเฉลิมฉลองร้องเพลงวันคริสต์มาส ณ หน้าสำนักงานศูนย์ภาษา
13.00 – 16.00 น. : กิจกรรม X’mas English Camp ณ ห้องประชุม 1

กิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
• Lucky Star
• DIY Christmas Gift Bags
• กิจกรรมแชะ ชิม แชร์

เข้าร่วมได้ทุกชั้นปี ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร

https://drive.google.com/open?id=1OGiDd0ejAwKaj891VywbSb8LQ57l7coV