ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Corona Virus ( COVID-19) ทางศูนย์ภาษา มรส. มีความจำเป็นต้องยกเลิกรอบสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 และโครงการติวก่อนสอบ TOEIC ในวันที่ 18-19 เมษายน 2563เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้คน ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ศูนย์ภาษา มรส. ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบในรอบดังกล่าวเป็นอย่างสูง ทั้งนี้ทางศูนย์มีรอบสอบในรอบถัดไปจากรอบดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (หากสถานการณ์โดยภาพรวมดีขึ้น)

ศูนย์ภาษา มรส. ชั้น 4 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 077-913337, 081-8917774 www.Li.sru.ac.th เปิด จ-ศ 08.30. – 19.00น.