สมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ สอบวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ลิงค์สมัคร Click here to open form

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูฯย์ภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
สงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบ

– แบบฟอร์มสมัครสอบ TOEIC นี้เป็นแบบฟอร์มเพื่อการสมัครสอบ ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์สอบ TOEIC มาตรฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND) : CPA มาควบคุม และดำเนินการสอบ

– ประกาศรายชื่อก่อนวันสอบ 7 วันทำการ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบต่างๆ