เปิดติว TOEIC สำหรับนักศึกษา มรส.และบุคคลทั่วไป 18-19 ส.ค. 2561

TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication เป็นชื่อของการสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะในด้านการฟัง และทักษะในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การสอบจะเป็นการสอบแบบปรนัย หรือเลือกคำตอบ จะมีข้อสอบที่เป็นทักษะด้านการฟัง 100 ข้อ

Read more

It’s Time for SPEEXX : ศูนย์ภาษา เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมออนไลน์

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพภาษาด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ระบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3/2560 จำนวน 3,400 รหัส ซึ่งศูนย์ภาษา ได้ให้สิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้สนใจ จำนวน 100 รหัส

Read more

สายสนับสนุน Active! ฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการ นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา จัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร 15 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560    

Read more

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม”ติวเข้ม” พิชิต TOEIC 22-23 เมษายน 2560

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม”ติวเข้ม” พิชิต TOEIC วันเสาร์ 22-23 เมษายน 2560  จากวิทยากรคุณภาพ  รายละเอียด และวันสอบจริงติดตามสอบถามได้ตามข้อความในรูปภาพกันเลยค่ะ   

Read more

เปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นเวลา 1 ปีเต็ม!!

บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิสจำกัดมีความยินดีที่จะเปิดการทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่

Read more

เริ่มแล้ว!! Movie Night กับสถาบันภาษา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการ Movie Night จัดฉายภาพยนต์พากย์ภาษาอังกฤษทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เริ่มขึ้นแล้ว กับMovie Night ณ สถาบันภาษา มรส. ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2560

Read more

สอบคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน Common European Framwork of Reference (CEFR)  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษา จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford

Read more

สถาบันภาษาเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Movie Night

สถาบันภาษาเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Movie Night ชมภาพยนตร์ระบบSound Track เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ทุกๆวันพุธ 16.30น. เป็นต้นไป เริ่มวันแรก 8 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องชมภาพยนตร์ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

Read more