สถาบันภาษา มรส. ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ICT Update หัวข้อ Data Science and iSchool

วันที่ 18 มกราคม 2560 ทางโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ Data Science and iSchool จัดโดยหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้  Data Science

Read more

ศูนย์สอบ TOEIC สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (TOEIC Test Centre)

กำหนดการสอบ TOEIC ปีพุทธศักราช 2560 Download ใบสมัครสอบ TOEIC (TOEIC Application Form)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  (หอสมุดใหม่) Tel: 077-913-337 / 081-891-7774

Read more

SPEEXX ประชาสัมพันธ์ น.ศ. ชั้นปีที่ 3/2559 เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Progress Test 1)

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3/2559 เรื่อง การเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน หลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) SPEEXX นักศึกษาที่เข้าทำแบบฝึกหัดหลักสูตรที่ 1 ครบตามกำหนด 24 บทเรียน เวลา 25 ชั่วโมงขึ้นไป และมีการเข้าทำแบบฝึกหัดไม่น้อยกว่า

Read more

ติวเข้ม ‘กลยุทธ์ และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC’

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดติวเข้ม ‘กลยุทธ์ และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC’             วันที่ 18—19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องอบรม 1 สถาบันภาษา

Read more

ก.ศึกษาธิการและ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2560

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับสมาคมการพูด ภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ English Speaking Union Thailand ดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติเพื่อคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง ๑๖-๒๐ ปีเป็นผู้แทน ประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

Read more

ขยายเวลาการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (SPEEXX) นศ. ปี 3

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เรื่องขยายเวลาการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (SPEEXX) โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์จะประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 จะต้องเข้าทำแบบฝึกหัดในหลักสูตร ให้ครบทั้ง 24 บทเรียน คิดเป็น 25 ชั่วโมง และการเข้าทำแบบฝึกหัดในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80%

Read more

สถาบันภาษา มรส. จัดสอบ TOEIC วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559

สถาบันภาษา ร่วมกับ Center for Professional Assessment จัดสอบ Test of English for international Communication (TOEIC) ในวันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more