ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้ ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ***ณ ห้องอบรม 1 ชั้้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** – รอบวันเสาร์ที่

Read more

ประกาศปิดรับสมัคร อบรม/สอบ TOEIC

ประกาศปิดรับสมัคร อบรม/สอบ TOEIC    เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครอบรมและสอบจำนวนมาก ทำให้รอบอบรมวันที่ 10-11 และรอบสอบวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้เข้าสอบเต็มจำนวนที่นั่งสอบ ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอีกครั้งโดยจะแจ้งรอบการสอบเช้า-บ่ายก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน ทางศูนย์ภาษา ขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

Read more

งานบริการวิชาการเกาะพะลวย

เกาะพะลวย …ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะต้นแบบพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย ชุมชนเกาะพะลวยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนสักประมาณ 18 กิโลเมตร โดยสภาพของเกาะพะลวยส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมด จะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา รวมทั้งการกร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดถ้ำและหน้าผาและรูปร่างของเกาะมีลักษณะแปลกๆ เกาะพะลวยถือเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลมเข้ามาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน ชื่อที่มาของเกาะพะลวย มาจากหลายแนวคิดคือ เกาะพะลวยมียอดเขาแหลม 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพลวยน้ำ

Read more

นักเรียนกว่า 30 คน เข้าร่วมติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC และทดสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา

ตามโครงการ ติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน ที่มีเป้าหมายเพื่อการประมวลความรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคก่อนการทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในรอบเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม ที่ผ่านมานี้มีนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

Read more

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน ในระหว่างวันที่ 8-26 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนวิทยากรจำนวน 5 คน พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับชั้นปีที่

Read more

ศูนย์ภาษาเชิญชวนบุคลากร มรส.ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ประจำปี 2561

ศูนย์ภาษา เชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ CEFR (Cambridge & Oxford Online Placement Telsts) ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชมร่วมฟัง Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” จัดโดย จัดโดยรายวิชา GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ และ GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ พบกับความสนุกสนาน พร้อมกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรคนดังมากความสามารถของวงการ การ ศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย รับชมพร้อมกัน “วันพฤหัสบดีที่ 8

Read more

เปิดติว TOEIC สำหรับนักศึกษา มรส.และบุคคลทั่วไป 10-11 มีนาคม 2561

TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication เป็นชื่อของการสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะในด้านการฟัง และทักษะในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การสอบจะเป็นการสอบแบบปรนัย หรือเลือกคำตอบ จะมีข้อสอบที่เป็นทักษะด้านการฟัง 100 ข้อ

Read more

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)

                         มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60

Read more

Speexx แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58

        เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะ กับการสอบ Progress Test 2 เป็นยังไงกันบ้างคะ ?       สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบ ศูนย์ภาษาได้ขยายเวลาเข้าทำแบบทดสอบ Progress test 2 ได้ถึงวันที่

Read more