ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบ CEFR วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

แต่งกายนักศึกษาหรือชุดที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะออกให้ เตรียมหูฟังส่วนตัว แบบสาย หัวเสียบแบบ Jcak 3.5mm เพื่อมาใช้กับคอมพิวเตอร์ มาก่อนเวลาสอบ 10 นาที เพื่อลงชื่อและเข้าระบบสอบ มาหลังจากจากเวลาสอบ 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เตรียมชืี่อคณะ/สาขาวิชาที่ตนศึกษาเป็นภาษาอังกฤษมา เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล กดดาวน์โหลดรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจะได้รับซีเรียลคีย์จากการร่วมกิจกรรมครบทั้ง 2 วันเท่านั้น วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00น. – 16.00น. ดาวน์โหลดตรวจสอบรายชื่อและเอกสาร (กรุณาปริ้นท์เอกสารมาเพื่อใช้ในการอบรม) ข้อตกลง เข้าร่วมกิจกรรมช้ากว่า 20 นาที ตัดสิทธิ์ เข้าไม่ครบเวลา/ออกก่อนเวลา

Read more

เปิดรับสมัครอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC อบรมวันที่ 15 – 16 ก.พ. 2563

ศูนย์ภาษาเปิดติว TOEIC โดยวิทยากรผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ ก่อนวันสอบจริงสมัครกันได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   https://forms.gle/jZFTnRvSASH1q3pv5

Read more

เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัคร TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด รายละเอียดอยู่ในแบบฟอร์ม – ปรับราคาใหม่ (นักศึกษามรส.ราคาเดิม) – ข้อสอบแบบใหม่ ท้าทายกว่าเดิม – สงวนสิทธ์ในการเลือกรอบสอบ เช้า/บ่าย – หากชำระเงินเข้ามาแล้ว ไม่มาสอบ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** – ตรวจสอบ

Read more

ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

กิจกรรมนี้มี Serial Key นะครับ Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 4 ศูนย์ภาษา อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 24 ธันวาคม 2562 09.30

Read more

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด – นักศึกษา มรส. ติวฟรี (มัดจำค่าจัดทำเอกสาร 200 บาท รับคืนหลังจบคอร์ส) – บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร

Read more

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา ในรายวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)     การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด   บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด***

Read more