สมัครสอบ TOEIC สอบวันที่ 20 มีนาคม 2564 รับจำนวนจำกัด

สมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากร และนักศึกษามรส. โดยอัตราค่าสมัคร 900-2100 บาท ตามประเภทผู็สมัครรายละเอียดแจ้งในฟอร์สมัครอีกครั้ง สามารถเข้าได้ตามลิงค์ ประเภทของตนเองดังนี้ คลิกที่นี่สำหรับบุคลทั่วไปหรือบุคลากร คลิกที่นี่สำหรับนักศึกษา ***เงื่อนไข หากมีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 30 คนจะมีการยกเลิกการสอบและคืนเงินเต็มจำนวน หากผู้สมัครต้องการยกเลิการสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้า 20

Read more

กิจกรรม Chrismas day 23rd Dec 2020

มาแล้วกิจกรรมปลายปีที่นักศักษาไม่ควรพลาด แจกแหลกทั้งรางวัล ของขวัญ และ Serial key ฐานภาษา ฐาน 2 เพียงเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดฟอร์และนำส่งศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรฯ ดาวน์โหลดฟอร์ม

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี *** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ทำกิจกรรมฐาน2ออนไลน์นักศึกษารหัส 59 และ 60

(ลิงค์ส่งงานอยู่ด้านล่างสุด เมื่อทำเสร็จแล้วกรุณาบันทึกหน้าจอใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ส่ง) ลิงค์ทำกิจกรรม คลิก คำอธิบายรายวิชา : การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชา ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ศศภอ 262การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ):

Read more

เลื่อนวันสอบ TOEIC

เนื่องจากอยู่ในช่วงรายต่อของงบประมาณ ทำให้การจัดสอบโดยใช้งบของมหาวิทยาลัยในการจัดไม่สามารถทำได้ชั่วคราว ทางศูนย์ภาษาต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการคืนเงินไม่ต้องสมัครใหม่ สามารถใช้ข้อมูลเดิมเพื่อสอบในวันที่ดังกล่าวได้เลยครับ

Read more

สมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ สอบวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ลิงค์สมัคร Click here to open form หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูฯย์ภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบ –

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี *** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา

ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา โดยศูนย์ภาษา และห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU Language Centre and Self Access Learning Center) ได้ทำการย้ายสำนักงาน จากบริเวณชั้น 4 หอสมุดกลาง มรส. มายังบริเวณ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 29 สิงหาคม 2563 รับจำนวนจำกัด

รับสมัครสอบ TOEIC จำนวนจำกัดรอบละ 35 ท่าน เช้าและบ่าย โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาอ่านข้อมูลให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสมัคร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย วิธีการสมัครมีขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ที่ ตรงนี้ กรอกเสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์เป็น .PDF เข้าไปส่งแบบฟอร์มที่ ฟอร์มนี้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน และกดส่งแล้วให้รอทางศูนย์แจ้งข้อมูลชำระเงิน ตามรายละเอียดในฟอร์ม

Read more

ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC)

เนื่องจาก สถานการณ์การไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด ทาง มรส. จึงได้มีกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC) เพื่อเป็นการคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ในวันเสาร์ที่ 16 พค.

Read more