โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงาน   ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานสำนักงาน  งานห้องสมุด  และศูนย์ภาษา

Read more

English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน โดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี

English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง  และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี ได้จัด English Camp ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

Read more

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ชมการบรรยายแนวข้อสอบ ก่อนสอบวัดระดับ CEFR ออนไลน์ ผ่าน Youtube

ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อวัดระดับ CEFR ของนักศึกษา จัดทำโดย : ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรผูบรรยาย : นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรศิรสิน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายศูนย์ภาษา) File ข้อสอบ สำหรับดาวน์โหลด Part 1

Read more

โครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งนักศึกษาชั้น ปีที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ***ห้องอบรม 1 (Smart Classroom

Read more

เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่1

 เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่1/2562       ในทุกๆปี ทางศูนย์ภาษาได้ดำเนินโครงการต่างๆกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษอยู่เบื้องหลัง เสริมการเรียนการสอนในภาคปกติ เพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกๆระดับชั้นทุกๆคน รวมไปถึงในระดับบุคคลากรบ้างเป็นครั้งคราว ในครั้งนี้โครงการเตรีียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ของทางศูนย์ภาษากำลังดำเนินการอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยได้เริ่มโครงการไปบางส่วนใช้เวลาในการอบรมช่วง เสาร์-อาทิตย์ รองรับนักศึกษาทั้งหมดกว่า 3,600 คน และทางศูนย์ภาษาได้จัดหาผู้สอนบุคลากรคุณภาพ เพื่อนำมาให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ของเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ระยะเวลาในการอบรมจนเสร็จโครงการใช้เวลาดำเนินการ แบ่งเป็นทั้งหมด 6

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบเช้า/บ่าย โดยทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมรอบสอบ ก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความสะดวกแก่การสมัคร กรุณาใช้อีเมล์ ของตัวผู้เข้าสอบเองในการส่งเอกสารเข้ามายังศูนย์สอบ

Read more

ติวตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562

สำหรับผู้ต้องการติวก่อนสอบ ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 วิธีการสมัคร นักศึกษา มรส.อบรมฟรี (มัดจำ 200 บาท รับคืนเมื่ออบรมจบคอร์ส) บุคคลทั่วไป ชำระเงิน 500 บาท -สมัครด้วยตนเอง ณ

Read more

E-Book สำหรับนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ด้านภาษาอังกฤษ

E-Book สำหรับนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ด้านภาษาอังกฤษ เปิดให้นักศึกษาเข้าไปดาวน์โหลด เพื่อการศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มีตัวอย่างประกอบต่างๆมากมาย โดยนักศึกษาจะต้อง Download เพื่อนำมาอ่านผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักศึกษาสามารถเข้าไปที่ หัวข้อ “ระบบสารสนเทศด้านภาษา” ในหน้าโฮมเพจและเลือก English E-Book เพื่อดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมดได้เลย หรือง่ายๆ แค่สแกน QR Code

Read more