สมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ สอบวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ลิงค์สมัคร Click here to open form หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูฯย์ภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบ –

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี *** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา

ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา โดยศูนย์ภาษา และห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU Language Centre and Self Access Learning Center) ได้ทำการย้ายสำนักงาน จากบริเวณชั้น 4 หอสมุดกลาง มรส. มายังบริเวณ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 29 สิงหาคม 2563 รับจำนวนจำกัด

รับสมัครสอบ TOEIC จำนวนจำกัดรอบละ 35 ท่าน เช้าและบ่าย โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาอ่านข้อมูลให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสมัคร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย วิธีการสมัครมีขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ที่ ตรงนี้ กรอกเสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์เป็น .PDF เข้าไปส่งแบบฟอร์มที่ ฟอร์มนี้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน และกดส่งแล้วให้รอทางศูนย์แจ้งข้อมูลชำระเงิน ตามรายละเอียดในฟอร์ม

Read more

ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC)

เนื่องจาก สถานการณ์การไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด ทาง มรส. จึงได้มีกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC) เพื่อเป็นการคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ในวันเสาร์ที่ 16 พค.

Read more

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Corona Virus ( COVID-19) ทางศูนย์ภาษา มรส. มีความจำเป็นต้องยกเลิกรอบสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 และโครงการติวก่อนสอบ TOEIC ในวันที่ 18-19 เมษายน 2563เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้คน

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบ CEFR วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

แต่งกายนักศึกษาหรือชุดที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะออกให้ เตรียมหูฟังส่วนตัว แบบสาย หัวเสียบแบบ Jcak 3.5mm เพื่อมาใช้กับคอมพิวเตอร์ มาก่อนเวลาสอบ 10 นาที เพื่อลงชื่อและเข้าระบบสอบ มาหลังจากจากเวลาสอบ 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เตรียมชืี่อคณะ/สาขาวิชาที่ตนศึกษาเป็นภาษาอังกฤษมา เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล กดดาวน์โหลดรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจะได้รับซีเรียลคีย์จากการร่วมกิจกรรมครบทั้ง 2 วันเท่านั้น วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00น. – 16.00น. ดาวน์โหลดตรวจสอบรายชื่อและเอกสาร (กรุณาปริ้นท์เอกสารมาเพื่อใช้ในการอบรม) ข้อตกลง เข้าร่วมกิจกรรมช้ากว่า 20 นาที ตัดสิทธิ์ เข้าไม่ครบเวลา/ออกก่อนเวลา

Read more