ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC)

เนื่องจาก สถานการณ์การไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด ทาง มรส. จึงได้มีกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC) เพื่อเป็นการคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ในวันเสาร์ที่ 16 พค.

Read more

ประกาศรายชื่อพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจะได้รับซีเรียลคีย์จากการร่วมกิจกรรมครบทั้ง 2 วันเท่านั้น วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00น. – 16.00น. ดาวน์โหลดตรวจสอบรายชื่อและเอกสาร (กรุณาปริ้นท์เอกสารมาเพื่อใช้ในการอบรม) ข้อตกลง เข้าร่วมกิจกรรมช้ากว่า 20 นาที ตัดสิทธิ์ เข้าไม่ครบเวลา/ออกก่อนเวลา

Read more

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา ในรายวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)     การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and

Read more

โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงาน   ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานสำนักงาน  งานห้องสมุด  และศูนย์ภาษา

Read more

English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน โดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี

English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง  และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี ได้จัด English Camp ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

Read more

เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่1

 เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่1/2562       ในทุกๆปี ทางศูนย์ภาษาได้ดำเนินโครงการต่างๆกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษอยู่เบื้องหลัง เสริมการเรียนการสอนในภาคปกติ เพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกๆระดับชั้นทุกๆคน รวมไปถึงในระดับบุคคลากรบ้างเป็นครั้งคราว ในครั้งนี้โครงการเตรีียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ของทางศูนย์ภาษากำลังดำเนินการอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยได้เริ่มโครงการไปบางส่วนใช้เวลาในการอบรมช่วง เสาร์-อาทิตย์ รองรับนักศึกษาทั้งหมดกว่า 3,600 คน และทางศูนย์ภาษาได้จัดหาผู้สอนบุคลากรคุณภาพ เพื่อนำมาให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ของเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ระยะเวลาในการอบรมจนเสร็จโครงการใช้เวลาดำเนินการ แบ่งเป็นทั้งหมด 6

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกและมีความสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพ การพัฒนาภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนำงาน เพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประวัติย่อหรือ CV การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ในการนี้ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติและชาวไทย มาช่วยแนะแนววิธีการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษให้น่าสนใจเพื่อการสมัครงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้มีนักศึกษาในชั้นปีที่4ได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรม Merry X’mas and a Happy new year 2018 ศูนย์ภาษา

ประมวลภาพกิจกรรม 25 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงานกิจกรรมมากมายเช่น   กิจกรรมแข่งขัน Crossword Game กิจกรรมแข่งขัน LC Master Chef (X’mas Special Meal) กิจกรรมแข่งขัน LC News Reporter Competition ณ

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาด้วยโปรแกรมออนไลน์ (SPEEXX) และ ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ (Oxford Online Placement Test)

นักศึกษาเข้าไปตามลิงค์ดังกล่าวด้านล่างเพื่อทำแบบประเมิน คลิกที่นี่เพื่อเริ่มแบบประเมินโครงการ  

Read more