ติดต่อศูนย์ภาษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📍   ชั้น 4 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ (สมุดกลาง)
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ.สุราษฎร์ – นาสาร ต.ขุนทะเล
       อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100   

📞   โทรศัพท์ 077-913337, 0818917774, Fax 077-913338

💻   E-mail   Lc@sru.ac.th

📌   Google Maps

📱    Facebook   SRU Language Centre

⌚   วันเวลาเปิดทำการ
     ทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

🌙   ภาคค่ำในช่วงเปิดเทอมนักศึกษาภาคปกติ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 -19.30 น.