บุคลากร

 • Piyanart Kajornsaksirikul

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์ภาษา
 • Suwitsorn Tamrak

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาศูนย์ภาษา
 • Tepin Popthawee

  นักวิชาการศึกษาศูนย์ภาษา3000 / 077-913-337
 • Pasinee Kaewwichian

  นักวิชาการศึกษาศูนย์ภาษา3011 / 077-913-337
 • Pimchanok Meedech

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์ภาษา
 • Saranya Waharak

  นักวิชาการศึกษาศูนย์ภาษา077-913-337