เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา

ในรายวิชาดังต่อไปนี้

  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

 

 

  1. การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and Basic English Phonetics For English Teachers)

 

 

  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน (English for Fundamental Nursing)

 

  1. ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (English for Industrial Technology)

 

 

  1. English Start Up | สตาร์ทอัพอังกฤษ

 

 

การส่งหลักฐานเพื่อขอรับ Serial Key

    1. หลักฐานการเข้าเรียน และการทำแบบทดสอบ (Capture หน้าจอ Course progress แบบติดชื่อผู้เรียน)
    2. ปรินท์ใบประกาศ และนำมาส่งที่ศูนย์ภาษาชั้น 4 หอสมุดกลาง พร้อมถ่ายสำเนาบัตรนักศึกษา เขียนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับและรหัสนักศึกษาให้ชัดเจน

***ทางศูนย์จะทำการลงในระบบให้ภายใน 7 – 10 วันทำการ***

PDF Download