โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFRสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFRสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)

หัวข้อรายละเอียด
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)
ผู้รับผิดชอบศูนย์ภาษา
หลักการและเหตุผลเนื่องด้วยประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลง วันที่ 12 เมษายน 2559 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตารฐานภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างคุณภาพของนักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล และมีการจัดการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป(Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ดังนั้น ศูนย์ภาษาจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถทางการศึกษาให้การเรียนภาษาอังกฤษสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง ศูนย์ภาษาจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ซึ่งเป็นการอบรมรูปแบบ Intensive course โดยกระบวนการจะมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถของผู้เรียน อีกทั้ง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เรื่องการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์วัดผล CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า CEFR ที่ระดับ B1 หรือเทียบเท่า  2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สร้างแรงแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,000 คน
ระยะเวลาและสถานที่ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564
การดำเนินการดำเนินการทดสอบวัดระดับก่อนการกอบรม (Pre-test) เพื่อแบ่งกลุ่มการอบรมตามระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย Oxford Placement Test ดำเนินการอบรม Intensive course และด้วยโปรแกรม English Discovery ดำเนินการทดสอบวัดระดับหลังการอบรม (Post-test) ด้วย Oxford Placement Test
ตัวชี้วัดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ        : 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การอบรมที่ร้อยละ 60 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR ระดับ B1 ไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ         : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 3,000 คน ตัวชี้วัดเชิงเวลา           : ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน          : งบประมาณ จำนวน 1,979,100 บาท
รายงานผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       : 1.นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การอบรมร้อยละ 82.18   2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR ระดับ B1 ร้อยละ 79.45 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ       : มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,336 คน ตัวชี้วัดเชิงเวลา           : ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน         : งบประมาณ จำนวน 1,979,100 บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save