โครงการพัฒนาภาษาด้วย SPEEXX online เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ SPEEXX ประจำปีการศึกษา 2563

หัวข้อรายละเอียด
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ SPEEXX ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้รับผิดชอบศูนย์ภาษา
หลักการและเหตุผลเนื่องด้วยในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันและเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็น ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าว จึงได้จัดหาสื่อในการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัวและง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัย 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และสามารถฝึกทักษะ พัฒนาภาษา โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 4. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3,970 คน
ระยะเวลาและสถานที่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การดำเนินการจัดการทดสอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อรับบทเรียนตามระดับผลการทดสอบ จำนวน 1 หลักสูตร (24 บทเรียน)การเข้าเรียนบทเรียนหลักสูตรที่ 1 ด้วยตนเอง (24 บทเรียน)การทดสอบวัดผลหลังเรียนบทเรียนหลักสูตรที่ 1 การเข้าเรียนบทเรียนหลักสูตรที่ 2 (24 บทเรียน) ในกรณีผ่านเกณฑ์หลักสูตรที่ 1 การทดสอบวัดผลหลังเรียนบทเรียนหลักสูตรที่ 2การทบทวนบทเรียนหลักสูตรที่ 1 และ 2 จัดการสอบวัดผลครั้งสุดท้าย (Final test)
ตัวชี้วัดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และมีผลการทดสอบหลังเรียน   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60                                              ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,970 คน ตัวชี้วัดเชิงเวลา     : ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน   : งบประมาณ จำนวน 1,063,960 บาท
รายงานผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 61.75                                 มีจำนวนชั่วโมงเข้าใช้โปรแกรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50                                  และมีผลการทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ       : มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,051 คน ตัวชี้วัดเชิงเวลา           : ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน         : งบประมาณ จำนวน 1,063,960 บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save