เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัคร TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด รายละเอียดอยู่ในแบบฟอร์ม

– ปรับราคาใหม่ (นักศึกษามรส.ราคาเดิม)

– ข้อสอบแบบใหม่ ท้าทายกว่าเดิม

– สงวนสิทธ์ในการเลือกรอบสอบ เช้า/บ่าย

– หากชำระเงินเข้ามาแล้ว ไม่มาสอบ ไม่สามารถรับเงินคืนได้ หากต้องการยกเลิกการสอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสอบ 7 วัน และทางศูนย์จะโอนเงินคืนให้แก่บัญชีที่เป็นของผู้สมัครเท่านั้น

– สมัครแล้วจะมีอีเมล์ ยืนยันการสมัครตอบกลับอัตโนมัติ
สแกน QR code หรือที่ลิงค์

https://forms.gle/qexYvyoqe7wWV7F19