ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย)

***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***

______________________________________________________________________

***รายละเอียด***

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ห้องสอบและรอบสอบ ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้มาแก้ไข ณ วันสอบ

 บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. / นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน *กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวต่างๆ
Personal applicants arrive at the test room 1 hour before time.

– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา หากบัตรนักศึกษาสูญหาย ให้ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ณ สำนักส่งเสริมงานทะเบียนแนบคู่บัตรประชาชน เพื่อเข้าห้องสอบ

– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย(โรงพยาบาลของรัฐฯเท่านั้นอายุไม่เกิน30วัน)

ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

หากชื่อหรือนามสกุลในใบรายชื่อผิด สามารถแก้ไขได้โดยฝนให้ถูกต้องในใบกระดาษคำตอบในห้องสอบ

และแจ้งความประสงค์ต้องการรับเอกสารผลคะแนนโดยแจ้งที่อยู่พร้อมชำระเงินได้ ณ วันสอบ 50 บาท หรือสามารถมารับด้วยตัวเองฟรี ณ ศูนย์ภาษา มรส.

 

ANNOUNCEMENT FOR TOEIC TEST TAKERS

All TOEIC test takers can help ensure that the test administration is efficient, fair, and secure by following
these directions.
Documents strictly required for testing room entry
1. Valid National I.D. card, or Valid Electronic Driver’s License, or Valid Passport
and
2. Valid Student ID card
3. Money 50 baht for posting the score paper to you via EMS
* Without any of these documents, you will not be allowed to enter the testing room. *
Test Policies, Procedures, and Process
Before taking the TOEIC test, please be familiar with the following process:
1. NO electronic devices of any kind such as mobile telephones, mobile headset, flash drives, USB drives,
electronic car keys, MP3 are allowed in the test room, even if switched off.
2. NO personal belongings of any kind such as briefcases, watches, pocket books, car keys, stationary, purses,
PDAs, or documents are allowed in the testing room execpt purse.
3. The test takers who have any internal the medical appliance, such as steel fixation or use the audiphone must
show a recent doctor confirmation letter issued not more than 30 days to CPA staff.
4. Sign your name on the test takers list and deposit your some belongings with SIT staff in front of the testing
room.
5. Show your valid national I.D. card (or valid electronic driver’s license, or valid passport) and valid student ID
card to CPA’s staff before entering into the testing room.
6. CPA staff will scan your body to make sure that you will not bring any electronic devices and personal belongings
into the testing room.
7. The CPA test administrator and proctors will determine examinee test-room seating assignments.
8. Begin the test.
9. The test takers are required to remain in the testing room throughout the duration of the test.
10. Collect your personal belongings back from ELCS and SIT staff.

ดาวน์โหลดรายชื่อด้านล่าง 📥

TEST TAKERS DOWNLOAD Click Here