ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา

ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา

โดยศูนย์ภาษา และห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU Language Centre and Self Access Learning Center) ได้ทำการย้ายสำนักงาน จากบริเวณชั้น 4 หอสมุดกลาง มรส. มายังบริเวณ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรส. โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเข้าถึงและการติดต่อทีง่ายขึ้นเพื่อนักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ศูนย์ภาษา ยังคงใช้หมายเลขติดต่อหมายเลขเดิม 077 913337, 0818917774