ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Corona Virus ( COVID-19) ทางศูนย์ภาษา มรส. มีความจำเป็นต้องยกเลิกรอบสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 และโครงการติวก่อนสอบ TOEIC ในวันที่ 18-19 เมษายน 2563เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้คน

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบ CEFR วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

แต่งกายนักศึกษาหรือชุดที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะออกให้ เตรียมหูฟังส่วนตัว แบบสาย หัวเสียบแบบ Jcak 3.5mm เพื่อมาใช้กับคอมพิวเตอร์ มาก่อนเวลาสอบ 10 นาที เพื่อลงชื่อและเข้าระบบสอบ มาหลังจากจากเวลาสอบ 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เตรียมชืี่อคณะ/สาขาวิชาที่ตนศึกษาเป็นภาษาอังกฤษมา เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล กดดาวน์โหลดรายชื่อ

Read more

เปิดรับสมัครอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC อบรมวันที่ 15 – 16 ก.พ. 2563

ศูนย์ภาษาเปิดติว TOEIC โดยวิทยากรผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ ก่อนวันสอบจริงสมัครกันได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   https://forms.gle/jZFTnRvSASH1q3pv5

Read more

เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัคร TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด รายละเอียดอยู่ในแบบฟอร์ม – ปรับราคาใหม่ (นักศึกษามรส.ราคาเดิม) – ข้อสอบแบบใหม่ ท้าทายกว่าเดิม – สงวนสิทธ์ในการเลือกรอบสอบ เช้า/บ่าย – หากชำระเงินเข้ามาแล้ว ไม่มาสอบ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** – ตรวจสอบ

Read more

ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

กิจกรรมนี้มี Serial Key นะครับ Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 4 ศูนย์ภาษา อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 24 ธันวาคม 2562 09.30

Read more

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด – นักศึกษา มรส. ติวฟรี (มัดจำค่าจัดทำเอกสาร 200 บาท รับคืนหลังจบคอร์ส) – บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด   บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด***

Read more