Speexx แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58

        เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะ กับการสอบ Progress Test 2 เป็นยังไงกันบ้างคะ ?       สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบ ศูนย์ภาษาได้ขยายเวลาเข้าทำแบบทดสอบ Progress test 2 ได้ถึงวันที่

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 17 มีนาคม 2561 รับจำนวนจำกัด

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. *******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง******** – ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา – บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. นักศึกษา 30

Read more

ประกาศ Speexx กำหนดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 2 (Progress Test 2)

หลังจากหยุดยาวเทศกาลวันปีใหม่ น้อง ๆ อย่าลืมเข้าทบทวนแบบฝึกหัดหลักสูตรที่ 2 กันด้วยนะคะ สำหรับน้องๆ คนที่มีคะแนนสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) น้อยกว่า 50% ให้น้องทบทวนแบบฝึกหัดของหลักสูตรเดิมและรอสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) อีกครั้งนะคะ

Read more

ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 และแจ้งประกาศปฏิทินสอบTOEIC ปี พ.ศ.2561

ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเต็มจำนวน และปฏิทินวันสอบตลอดปี 2561/2018 วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม  2561 วันเสาร์ที่ 23  มิถุนายน  2561 วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น

  ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น *******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง******** – ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา – บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม.

Read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการตลอดภาคปีการศึกษา 2/2560 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ นักศึกษาลงทะเบียนการเข้าใช้

Read more

ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 ธันวาคม 2560                       เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้รอบสอบ TOEIC

Read more

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์และบุคลากร Speexx กำหนดสอบหลังเรียนหลักสูตรที 1 (Progress Test 1)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดสอบหลังเรียนหลักสูตรที 1 (Progress Test 1) ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2560 (ภายในเวลา 23.59 น.) **เกณฑ์คะแนนสอบผ่านที่ 60% นะคะจึงจะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเรียนในหลักสูตรที่ 2 ต่อไปค่ะ สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่

Read more

ด่วนที่สุด!…ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ด่วนที่สุด!…ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เนื่องด้วยจำนวนผู้สมัครสอบไม่เพียงพอต่อการเปิดสอบTOEICในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาจึงขอเลื่อนการสอบออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว

Read more