สมัครสอบ TOEIC ออนไลน์ สอบวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ลิงค์สมัคร Click here to open form หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ณ ศูฯย์ภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบ –

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี *** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา

ประกาศย้ายที่ทำการศูนย์ภาษา โดยศูนย์ภาษา และห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU Language Centre and Self Access Learning Center) ได้ทำการย้ายสำนักงาน จากบริเวณชั้น 4 หอสมุดกลาง มรส. มายังบริเวณ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 29 สิงหาคม 2563 รับจำนวนจำกัด

รับสมัครสอบ TOEIC จำนวนจำกัดรอบละ 35 ท่าน เช้าและบ่าย โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาอ่านข้อมูลให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสมัคร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย วิธีการสมัครมีขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ที่ ตรงนี้ กรอกเสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์เป็น .PDF เข้าไปส่งแบบฟอร์มที่ ฟอร์มนี้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน และกดส่งแล้วให้รอทางศูนย์แจ้งข้อมูลชำระเงิน ตามรายละเอียดในฟอร์ม

Read more

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Corona Virus ( COVID-19) ทางศูนย์ภาษา มรส. มีความจำเป็นต้องยกเลิกรอบสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 และโครงการติวก่อนสอบ TOEIC ในวันที่ 18-19 เมษายน 2563เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้คน

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ( 2 รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** –

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบ CEFR วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

แต่งกายนักศึกษาหรือชุดที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะออกให้ เตรียมหูฟังส่วนตัว แบบสาย หัวเสียบแบบ Jcak 3.5mm เพื่อมาใช้กับคอมพิวเตอร์ มาก่อนเวลาสอบ 10 นาที เพื่อลงชื่อและเข้าระบบสอบ มาหลังจากจากเวลาสอบ 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เตรียมชืี่อคณะ/สาขาวิชาที่ตนศึกษาเป็นภาษาอังกฤษมา เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล กดดาวน์โหลดรายชื่อ

Read more

เปิดรับสมัครอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC อบรมวันที่ 15 – 16 ก.พ. 2563

ศูนย์ภาษาเปิดติว TOEIC โดยวิทยากรผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ ก่อนวันสอบจริงสมัครกันได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   https://forms.gle/jZFTnRvSASH1q3pv5

Read more

เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัคร TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด รายละเอียดอยู่ในแบบฟอร์ม – ปรับราคาใหม่ (นักศึกษามรส.ราคาเดิม) – ข้อสอบแบบใหม่ ท้าทายกว่าเดิม – สงวนสิทธ์ในการเลือกรอบสอบ เช้า/บ่าย – หากชำระเงินเข้ามาแล้ว ไม่มาสอบ

Read more