กำหนดวันสอบ CEFR ออนไลน์ รอบที่2 สำหรับนักศึกษารหัส 59 ที่ไม่ผ่านรอบแรก

กำหนดวันสอบ CEFR ออนไลน์ รอบที่2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านรอบแรก กรุณาดาวน์โหลดตารางสอบเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบและรอบสอบให้เรียบร้อย วันสอบวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารทีปังกร(สำนักวิทยบริการฯ) และกรุณานำหูฟังส่วนตัว เพื่อใช้ในการสอบ ใช้หูฟังแบบ Jack 3.5mm. ธรรมดา เนื่องจากแบบอื่นไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 รับจำนวนจำกัด   บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด***

Read more

ประกาศรายชื่ผู้เข้าสอบ TOEIC รอบสอบวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 และห้องอบรม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด***

Read more

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ชมการบรรยายแนวข้อสอบ ก่อนสอบวัดระดับ CEFR ออนไลน์ ผ่าน Youtube

ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อวัดระดับ CEFR ของนักศึกษา จัดทำโดย : ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรผูบรรยาย : นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรศิรสิน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายศูนย์ภาษา) File ข้อสอบ สำหรับดาวน์โหลด Part 1

Read more

โครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งนักศึกษาชั้น ปีที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ***ห้องอบรม 1 (Smart Classroom

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบเช้า/บ่าย โดยทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมรอบสอบ ก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความสะดวกแก่การสมัคร กรุณาใช้อีเมล์ ของตัวผู้เข้าสอบเองในการส่งเอกสารเข้ามายังศูนย์สอบ

Read more

ติวตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562

สำหรับผู้ต้องการติวก่อนสอบ ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 วิธีการสมัคร นักศึกษา มรส.อบรมฟรี (มัดจำ 200 บาท รับคืนเมื่ออบรมจบคอร์ส) บุคคลทั่วไป ชำระเงิน 500 บาท -สมัครด้วยตนเอง ณ

Read more

E-Book สำหรับนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ด้านภาษาอังกฤษ

E-Book สำหรับนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ด้านภาษาอังกฤษ เปิดให้นักศึกษาเข้าไปดาวน์โหลด เพื่อการศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มีตัวอย่างประกอบต่างๆมากมาย โดยนักศึกษาจะต้อง Download เพื่อนำมาอ่านผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักศึกษาสามารถเข้าไปที่ หัวข้อ “ระบบสารสนเทศด้านภาษา” ในหน้าโฮมเพจและเลือก English E-Book เพื่อดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมดได้เลย หรือง่ายๆ แค่สแกน QR Code

Read more