โครงการ น.ศ.ปี 1

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Download)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมฐานภาษาต่างประเทศ (ฐาน ๒) สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561

 

วิธีทำแบบทดสอบ

  • นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Gmail.com ก่อนทำข้อสอบ ห้ามใช้เมล์ของบุคคลอื่นในการทำข้อสอบ เนื่องจากจะทำให้ผลสอบ Error และไม่มีคะแนนได้ หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้ คลิกเพื่อสร้างบัญชี Gmail และกรุณาจดรหัสและชื่อเมล์ของตนเองไว้เพื่อใช้งานในครั้งต่อๆไป
  • ขอให้นักศึกษาตั้งใจทำข้อสอบให้ดีที่สุด และเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถทำได้เพียงแค่ 1 ครั้ง

**คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่แบบทดสอบก่อนเรียน**