ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา2017

ศูนย์ภาษา สำหนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นองค์กรด้านการสนับสนุนการศึกษาอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในการจัดโครงการอบรม สัมมนาด้านภาษา การให้บริการสื่อการเรียนการสอนด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริการทางวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการจัดนิทรรศการแนะนำโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานทั้งที่ผ่านมา และวางแผนจะดำเนินโครงการในอนาคต ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการ Language Centre’s Day: เปิดบ้าน ศูนย์ภาษา’60. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นแนวทางการดำเนินโครงการของศูนย์ภาษา รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เช่น Singing Contest, Speech และกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครู และนักเรียนในท้องถิ่น ทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับนักแสดง พิธีกรคนดัง อย่างอลิส ทอย ที่ให้ทั้งความรู้ด้านภาษาและความบันเทิงมากมายอีกด้วย