ประกาศ Speexx กำหนดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 2 (Progress Test 2)

หลังจากหยุดยาวเทศกาลวันปีใหม่ น้อง ๆ อย่าลืมเข้าทบทวนแบบฝึกหัดหลักสูตรที่ 2 กันด้วยนะคะ สำหรับน้องๆ คนที่มีคะแนนสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) น้อยกว่า 50% ให้น้องทบทวนแบบฝึกหัดของหลักสูตรเดิมและรอสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) อีกครั้งนะคะ

ส่วนน้องๆ ที่มีคะแนนสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) มากกว่า 50% ให้น้องทบทวนหลักสูตรที่ 2 ได้เลยนะคะ (เงื่อนไขคะแนนการเข้าทำแบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่า 80 และ 25 ชั่วโมง)

*** เข้าทำแบบฝึกหัดหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ 2 (Progress test 2) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2561

***และกำหนดการสอบหลังเรียน หลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2561 (ก่อนเวลา 24.00 น.) นะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox Facebook ” SRU Language Centre ”

โทร 077-913337, 0818917774 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ(หอสมุดกลาง)