นักเรียนกว่า 30 คน เข้าร่วมติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC และทดสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา

ตามโครงการ ติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน ที่มีเป้าหมายเพื่อการประมวลความรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคก่อนการทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในรอบเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม ที่ผ่านมานี้มีนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน ร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรับการทดสอบ     TOEIC ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาในวันที่ 20 มกราคม 2561