ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC)

เนื่องจาก สถานการณ์การไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด ทาง มรส. จึงได้มีกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Paper Test (CEFR Online) ผ่านระบบ LMS (SRU HiperC) เพื่อเป็นการคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ในวันเสาร์ที่ 16 พค. 2563 ที่ผ่านมานั้น มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมการทดสอบกว่า 180 คน โดยเป็นไปอย่างราบรื่น จากนั้นทางศูนย์ภาษา ได้ทำการประกาศผลคะแนนผ่านทางอีเมล์ @student.sru.ac.th by Gmail  ซึ่งเป็นอีเทล์ที่ใช้ภายใน มรส. โดยเฉพาะ และหลังจากนี้ทางศูนย์จะพัฒนาตัวข้อสอบมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิธีการสอบต่างๆ ให้เป็น New normal ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านOxford Paper Test (CEFR Online)