เปิดรับสมัครอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC อบรมวันที่ 15 – 16 ก.พ. 2563

ศูนย์ภาษาเปิดติว TOEIC โดยวิทยากรผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ ก่อนวันสอบจริงสมัครกันได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   https://forms.gle/jZFTnRvSASH1q3pv5

Read more

เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัคร TOEIC รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด รายละเอียดอยู่ในแบบฟอร์ม – ปรับราคาใหม่ (นักศึกษามรส.ราคาเดิม) – ข้อสอบแบบใหม่ ท้าทายกว่าเดิม – สงวนสิทธ์ในการเลือกรอบสอบ เช้า/บ่าย – หากชำระเงินเข้ามาแล้ว ไม่มาสอบ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** – ตรวจสอบ

Read more

ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

กิจกรรมนี้มี Serial Key นะครับ Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 4 ศูนย์ภาษา อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 24 ธันวาคม 2562 09.30

Read more

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด – นักศึกษา มรส. ติวฟรี (มัดจำค่าจัดทำเอกสาร 200 บาท รับคืนหลังจบคอร์ส) – บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร

Read more

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา

เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Thai MOOC เพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐาน 2 โดยศูนย์ภาษา ในรายวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)     การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด   บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด***

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)  ดาวน์โหลด>       TOEIC test takers 191019.PDF ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ รอบสอบ วันสอบ SRU Test สำหรับนักศึกษา กศ.บท. มรส. รวมทั้งศูนย์ อ.เกาะสมุย

กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อที่ลิงค์ด้านล่าง ไฟล์ PDF ในวันสอบกรุณานำดินสอขนาดความเข้ม 2B ปากกา และยางลบ  รวมทั้ง บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการสอบ เข้าห้องสอบช้ากว่า 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารใดๆเข้าห้องสอบ ศูนย์สุราษฎร์ธานี 19-20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ อ.เกาะสมุย

Read more

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อเพื่อตรวจสอบรอบสอบของตนเอง

SRU Test เป็นข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีข้อสอบทั้งหมด 70 ข้อ( 100คะแนน เวลา 90 นาที) เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อสามารถนำผลสอบไปยื่นขอจบได้ ดาวน์โหลดรายชื่อ SRU Test

Read more