Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชมร่วมฟัง Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” จัดโดย จัดโดยรายวิชา GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ และ GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ พบกับความสนุกสนาน พร้อมกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรคนดังมากความสามารถของวงการ การ ศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย รับชมพร้อมกัน “วันพฤหัสบดีที่ 8

Read more

เปิดติว TOEIC สำหรับนักศึกษา มรส.และบุคคลทั่วไป 10-11 มีนาคม 2561

TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication เป็นชื่อของการสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะในด้านการฟัง และทักษะในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การสอบจะเป็นการสอบแบบปรนัย หรือเลือกคำตอบ จะมีข้อสอบที่เป็นทักษะด้านการฟัง 100 ข้อ

Read more

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)

                         มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60

Read more

Speexx แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58

        เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะ กับการสอบ Progress Test 2 เป็นยังไงกันบ้างคะ ?       สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบ ศูนย์ภาษาได้ขยายเวลาเข้าทำแบบทดสอบ Progress test 2 ได้ถึงวันที่

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 17 มีนาคม 2561 รับจำนวนจำกัด

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. *******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง******** – ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา – บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. นักศึกษา 30

Read more

ประกาศ Speexx กำหนดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 2 (Progress Test 2)

หลังจากหยุดยาวเทศกาลวันปีใหม่ น้อง ๆ อย่าลืมเข้าทบทวนแบบฝึกหัดหลักสูตรที่ 2 กันด้วยนะคะ สำหรับน้องๆ คนที่มีคะแนนสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) น้อยกว่า 50% ให้น้องทบทวนแบบฝึกหัดของหลักสูตรเดิมและรอสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) อีกครั้งนะคะ

Read more

ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 และแจ้งประกาศปฏิทินสอบTOEIC ปี พ.ศ.2561

ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเต็มจำนวน และปฏิทินวันสอบตลอดปี 2561/2018 วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม  2561 วันเสาร์ที่ 23  มิถุนายน  2561 วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น

  ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น *******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง******** – ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา – บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม.

Read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการตลอดภาคปีการศึกษา 2/2560 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ นักศึกษาลงทะเบียนการเข้าใช้

Read more