โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากร มรส.และบุคคลทั่วไป

TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication เป็นชื่อของการสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะในด้านการฟัง และทักษะในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การสอบจะเป็นการสอบแบบปรนัย หรือเลือกคำตอบ จะมีข้อสอบที่เป็นทักษะด้านการฟัง 100 ข้อ

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกและมีความสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพ การพัฒนาภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนำงาน เพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประวัติย่อหรือ CV การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ในการนี้ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติและชาวไทย มาช่วยแนะแนววิธีการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษให้น่าสนใจเพื่อการสมัครงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้มีนักศึกษาในชั้นปีที่4ได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC ***ณ ห้องประชุม 1 

Read more

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (รับ Serial Key)

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ รับ Serial Key ฐาน 2

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบเช้า/บ่าย โดยทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมรอบสอบ ก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความสะดวกแก่การสมัคร กรุณาใช้อีเมล์ ของตัวผู้เข้าสอบเองในการส่งเอกสารเข้ามายังศูนย์สอบ

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2562 รับจำนวนจำกัด พร้อมสมัครเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 20 – 21 เม.ย. 2562

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบเช้า/บ่าย โดยทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมรอบสอบ ก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความสะดวกแก่การสมัคร กรุณาใช้อีเมล์ ของตัวผู้เข้าสอบเองในการส่งเอกสารเข้ามายังศูนย์สอบ

Read more

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 , TOEIC test takers 16 FEB 2019

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC ***ณ ห้องประชุม 1 

Read more

ด่วน! โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

 คลิกเข้าสู้หน้าเพจด้านล่าง เพื่อเข้าร่วมโครงการ   โครงการ นศ.ปี 2 (รหัส 60)

Read more

ประมวลภาพกิจกรรม Merry X’mas and a Happy new year 2018 ศูนย์ภาษา

ประมวลภาพกิจกรรม 25 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงานกิจกรรมมากมายเช่น   กิจกรรมแข่งขัน Crossword Game กิจกรรมแข่งขัน LC Master Chef (X’mas Special Meal) กิจกรรมแข่งขัน LC News Reporter Competition ณ

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2562 รับจำนวนจำกัด พร้อมสมัครเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9-10 ก.พ. 2562

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด***   Download ใบสมัครที่ >>> http://li.sru.ac.th/download/sru-lc-toeic-application-form/  ทำตามขั้นตอนในเอกสาร หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ภาษา ชั้น

Read more