โครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งนักศึกษาชั้น ปีที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ***ห้องอบรม 1 (Smart Classroom

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบเช้า/บ่าย โดยทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมรอบสอบ ก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความสะดวกแก่การสมัคร กรุณาใช้อีเมล์ ของตัวผู้เข้าสอบเองในการส่งเอกสารเข้ามายังศูนย์สอบ

Read more

ติวตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562

สำหรับผู้ต้องการติวก่อนสอบ ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 วิธีการสมัคร นักศึกษา มรส.อบรมฟรี (มัดจำ 200 บาท รับคืนเมื่ออบรมจบคอร์ส) บุคคลทั่วไป ชำระเงิน 500 บาท -สมัครด้วยตนเอง ณ

Read more

E-Book สำหรับนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ด้านภาษาอังกฤษ

E-Book สำหรับนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ด้านภาษาอังกฤษ เปิดให้นักศึกษาเข้าไปดาวน์โหลด เพื่อการศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มีตัวอย่างประกอบต่างๆมากมาย โดยนักศึกษาจะต้อง Download เพื่อนำมาอ่านผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักศึกษาสามารถเข้าไปที่ หัวข้อ “ระบบสารสนเทศด้านภาษา” ในหน้าโฮมเพจและเลือก English E-Book เพื่อดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมดได้เลย หรือง่ายๆ แค่สแกน QR Code

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากร มรส.และบุคคลทั่วไป

TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication เป็นชื่อของการสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะในด้านการฟัง และทักษะในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การสอบจะเป็นการสอบแบบปรนัย หรือเลือกคำตอบ จะมีข้อสอบที่เป็นทักษะด้านการฟัง 100 ข้อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC ***ณ ห้องประชุม 1 

Read more

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (รับ Serial Key)

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ รับ Serial Key ฐาน 2

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบเช้า/บ่าย โดยทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมรอบสอบ ก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความสะดวกแก่การสมัคร กรุณาใช้อีเมล์ ของตัวผู้เข้าสอบเองในการส่งเอกสารเข้ามายังศูนย์สอบ

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2562 รับจำนวนจำกัด พร้อมสมัครเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 20 – 21 เม.ย. 2562

บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบสอบเช้า/บ่าย โดยทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมรอบสอบ ก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความสะดวกแก่การสมัคร กรุณาใช้อีเมล์ ของตัวผู้เข้าสอบเองในการส่งเอกสารเข้ามายังศูนย์สอบ

Read more