ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 มิถุนายน 2561 รับจำนวนจำกัด

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้ ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** – รอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 รอบเช้า เวลา 9.00น.-12.00น. รอบบ่ายเวลา 13.00น.-16.00น. ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด***

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้ ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ***ณ ห้องอบรม 1 ชั้้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** – รอบวันเสาร์ที่

Read more

ประกาศปิดรับสมัคร อบรม/สอบ TOEIC

ประกาศปิดรับสมัคร อบรม/สอบ TOEIC    เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครอบรมและสอบจำนวนมาก ทำให้รอบอบรมวันที่ 10-11 และรอบสอบวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้เข้าสอบเต็มจำนวนที่นั่งสอบ ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอีกครั้งโดยจะแจ้งรอบการสอบเช้า-บ่ายก่อนวันสอบเป็นเวลา 7 วัน ทางศูนย์ภาษา ขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

Read more

ศูนย์ภาษาเชิญชวนบุคลากร มรส.ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ประจำปี 2561

ศูนย์ภาษา เชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ CEFR (Cambridge & Oxford Online Placement Telsts) ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

เปิดติว TOEIC สำหรับนักศึกษา มรส.และบุคคลทั่วไป 10-11 มีนาคม 2561

TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication เป็นชื่อของการสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักษะในด้านการฟัง และทักษะในด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การสอบจะเป็นการสอบแบบปรนัย หรือเลือกคำตอบ จะมีข้อสอบที่เป็นทักษะด้านการฟัง 100 ข้อ

Read more

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)

                         มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60

Read more

Speexx แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58

        เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะ กับการสอบ Progress Test 2 เป็นยังไงกันบ้างคะ ?       สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบ ศูนย์ภาษาได้ขยายเวลาเข้าทำแบบทดสอบ Progress test 2 ได้ถึงวันที่

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 17 มีนาคม 2561 รับจำนวนจำกัด

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more