ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 17 มีนาคม 2561 รับจำนวนจำกัด

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. *******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง******** – ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา – บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. นักศึกษา 30

Read more

ประกาศ Speexx กำหนดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 2 (Progress Test 2)

หลังจากหยุดยาวเทศกาลวันปีใหม่ น้อง ๆ อย่าลืมเข้าทบทวนแบบฝึกหัดหลักสูตรที่ 2 กันด้วยนะคะ สำหรับน้องๆ คนที่มีคะแนนสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) น้อยกว่า 50% ให้น้องทบทวนแบบฝึกหัดของหลักสูตรเดิมและรอสอบหลังเรียนหลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) อีกครั้งนะคะ

Read more

ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 และแจ้งประกาศปฏิทินสอบTOEIC ปี พ.ศ.2561

ประกาศปิดรับสมัครสอบTOEIC รอบวันที่ 20 มกราคม 2561 เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเต็มจำนวน และปฏิทินวันสอบตลอดปี 2561/2018 วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม  2561 วันเสาร์ที่ 23  มิถุนายน  2561 วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น

  ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น *******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง******** – ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา – บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม.

Read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการตลอดภาคปีการศึกษา 2/2560 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ นักศึกษาลงทะเบียนการเข้าใช้

Read more

ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 ธันวาคม 2560                       เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้รอบสอบ TOEIC

Read more

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์และบุคลากร Speexx กำหนดสอบหลังเรียนหลักสูตรที 1 (Progress Test 1)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดสอบหลังเรียนหลักสูตรที 1 (Progress Test 1) ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2560 (ภายในเวลา 23.59 น.) **เกณฑ์คะแนนสอบผ่านที่ 60% นะคะจึงจะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเรียนในหลักสูตรที่ 2 ต่อไปค่ะ สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่

Read more

ด่วนที่สุด!…ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ด่วนที่สุด!…ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เนื่องด้วยจำนวนผู้สมัครสอบไม่เพียงพอต่อการเปิดสอบTOEICในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาจึงขอเลื่อนการสอบออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more