ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด*** – ตรวจสอบ

Read more

ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

กิจกรรมนี้มี Serial Key นะครับ Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 4 ศูนย์ภาษา อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 24 ธันวาคม 2562 09.30

Read more

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดติว TOEIC วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด – นักศึกษา มรส. ติวฟรี (มัดจำค่าจัดทำเอกสาร 200 บาท รับคืนหลังจบคอร์ส) – บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด   บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด***

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)  ดาวน์โหลด>       TOEIC test takers 191019.PDF ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ รอบสอบ วันสอบ SRU Test สำหรับนักศึกษา กศ.บท. มรส. รวมทั้งศูนย์ อ.เกาะสมุย

กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อที่ลิงค์ด้านล่าง ไฟล์ PDF ในวันสอบกรุณานำดินสอขนาดความเข้ม 2B ปากกา และยางลบ  รวมทั้ง บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการสอบ เข้าห้องสอบช้ากว่า 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารใดๆเข้าห้องสอบ ศูนย์สุราษฎร์ธานี 19-20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ อ.เกาะสมุย

Read more

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อเพื่อตรวจสอบรอบสอบของตนเอง

SRU Test เป็นข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีข้อสอบทั้งหมด 70 ข้อ( 100คะแนน เวลา 90 นาที) เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อสามารถนำผลสอบไปยื่นขอจบได้ ดาวน์โหลดรายชื่อ SRU Test

Read more

โครงการ Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 ( เข้าร่วมเพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐานภาษา ฐาน 2 )

อีกกิจกรรมสำหรับรับ Serial Key สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มรส. มาทำความเข้าใจ SPEEXX คืออะไร ? SPEEXX เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน โน้ตบุคหรือคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยบทเรียนประกอบด้วย ไวยากรณ์

Read more

ผ่านฐานกิจกรรมภาษาได้ง่ายๆแค่เข้าร่วม 4 กิจกรรมของทางศูนย์ภาษา แบ่งตามชั้นปี ปีละ 1 กิจกรรม

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดยฐาน 2 กิจกรรมภาษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เป็นโครงการปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน ทั้งยังทำให้ทราบถึงพื้นฐานด้านภาษาของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน กิจกรรมพัฒนาภาษาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้สามารถเข้าถึงฐานคำศัพท์ รูปแบบประโยคต่างๆเบื่้องต้นได้โดยใช้ SRA ของห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

กำหนดวันสอบ CEFR ออนไลน์ รอบที่2 สำหรับนักศึกษารหัส 59 ที่ไม่ผ่านรอบแรก

กำหนดวันสอบ CEFR ออนไลน์ รอบที่2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านรอบแรก กรุณาดาวน์โหลดตารางสอบเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบและรอบสอบให้เรียบร้อย วันสอบวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารทีปังกร(สำนักวิทยบริการฯ) และกรุณานำหูฟังส่วนตัว เพื่อใช้ในการสอบ ใช้หูฟังแบบ Jack 3.5mm. ธรรมดา เนื่องจากแบบอื่นไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้

Read more